Prawo nieruchomości - prawnik nieruchomości warszawa

Jakie zagadnienia obejmuje prawo nieruchomości? Czym zajmuje się prawnik z naszej kancelarii działającej w Warszawie, który specjalizuje się w tym obszarze? Współpraca z nim dotyczyć może wielu spraw, w tym np. powiązanych w jakikolwiek sposób z projektowaniem, budową, utrzymaniem lub rozbiórką istniejących już obiektów. Rolą adwokata jest wówczas dopilnowanie, aby np. wszystkie związane z obrotem mienia umowy miały określoną formę i treść chroniącą interes klienta.

Jakie usługi świadczy adwokat w zakresie prawa nieruchomości?

Prowadzona przez nas kancelaria prawna w zakresie prawa nieruchomości oferuje następującą pomoc:

  • doradztwo – w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących obrotu mieniem: inwestycji, najmu, zarządzania lokalami itd.,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości – deweloperskich, kupna-sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia, służebności pod kątem norm prawnych oraz zabezpieczenia interesów klienta,
  • reprezentację mocodawcy – czyli występowanie w jego imieniu w sprawach toczących się zarówno przed różnymi organami, instytucjami, urzędami, jak i w sądzie. Rolą adwokata jest wówczas dbanie o dobro danej osoby w sprawach dotyczących np. ksiąg wieczystych, służebności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, eksmisji oraz udział w negocjacjach w sporach z deweloperami, wykonawcami inwestycji itp.

Oprócz tego prawnik zajmuje się jeszcze windykacją należności, jeśli ktoś bezprawnie i w złej wierze (czyli mając świadomość, że nie powinien tego robić) skorzysta z nieruchomości klienta. Wówczas może wystąpić o odszkodowanie dla poszkodowanego oraz poprowadzić negocjacje z najemcą, który nie chce opuścić lokalu.

Kto może skorzystać z pomocy prawnika od nieruchomości?

Jeśli chodzi o prawo nieruchomości, adwokat może służyć pomocą praktycznie każdemu. Do kancelarii prawnej w Warszawie z różnymi sprawami zwracają się przede wszystkim:

  • kupujący i sprzedający,
  • inwestorzy,
  • właściciele lokali,
  • wynajmujący oraz najemcy,
  • due deligence

Zadaniem prawnika jest wówczas służenie wsparciem podczas przeprowadzanych transakcji. Oprócz tego badany jest stan prawny nieruchomości. Pomaga również przejść przez wszystkie procedury związane z realizacją danej inwestycji np. uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Ponadto kancelaria prawna obsługuje sprawy związane z odwołaniem się od otrzymanych decyzji administracyjnych, a także nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości.

Prawo w tym zakresie jest stale modyfikowane, a zadaniem adwokata jest śledzenie zmian, jakie w nim zachodzą, aby móc pomóc klientom uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych związanych z zaniedbaniami np. w zarządzaniu mieniem.