PRAWO MEDYCZNE

Reprezentowanie pacjentów przed Komisją do Spraw Zdarzeń Medycznych, dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne na drodze postępowania sądowego. Kancelaria również reprezentuje lekarzy i jednostki medyczne  w procesach sądowych.

Poradę prawną można uzyskać odpłatnie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, telefonicznie bądź też poprzez e- mail. Stosowane przez kancelarię stawki są uzależnione od specyfiki
i rodzaju sprawy.