WAŻNA UCHWAŁA Sądu Najwyższego dotycząca problematyki długów mieszkaniowych byłych małżonków‼️

28 października 2022

Sedno uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2022 r. brzmi następująco: Po rozwodzie byli małżonkowie długi mieszkaniowe dzielą na pół (III CZP 111/22).

W świetle powołanego orzeczenia:

  • byli małżonkowie posiadają prawa oraz zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, w części odpowiadającej ich udziałowi w tej nieruchomości;
  • bez względu, który z byłych małżonków faktycznie przyczynił się i w jakim stopniu do powstania długu dochodzenie roszczeń wobec dwojga byłych małżonków nastąpi, stosownie do posiadanych przez nich udziałów;
  • wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej stanowią odrębną odpowiedzialność każdego z małżonków w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej, ustalonym zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy o własności lokali.

Więcej: LEX nr 3420468, III CZP 111/22 – Uchwała Sądu Najwyższego.