ZESPÓŁ
Katarzyna Wysokińska
Adwokat
Olga Opolska
Asystent Prawny
Krzysztof Jajor
Asystent Prawny