ZESPÓŁ
Kamil Ślifierz
Aplikant Adwokacki
Dominika Jerzmanowska
Adwokat
Piotr Żelazowski
Adwokat
Katarzyna Wysokińska
Adwokat