Dominika Jerzmanowska
Adwokat

Jestem adwokatem z 10-letnim doświadczeniem w prawie nieruchomości, prawie spółek handlowych oraz w prawie i postępowaniu karnym. Moją główną specjalizacją jest bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych: inwestorów, wykonawców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, w tym również w ramach postępowań sądowych.

Przed rozpoczęciem własnej praktyki prawnej byłam aplikantem adwokackim w znanej warszawskiej kancelarii specjalizującej się w prawie i postępowaniu gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-gospodarczych.

Przez kilka lat zajmowałam się także sprawami z zakresu błędów lekarskich.

Mam bogate doświadczenie w audycie prawnym nieruchomości oraz przedsiębiorstw państwowych czy spółek handlowych – stanowiącym podstawę do podjęcia racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych decyzji związanych z dalszym prowadzeniem działalności.

Reprezentuję moich Klientów zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i postępowaniach sądowych.

Wielokrotnie z sukcesami reprezentowałam klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA w precedensowych sprawach, w tym również dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.

Doradzam klientom w zakresie bieżącej działalności w sprawach korporacyjnych, reprezentując ich w trakcie negocjacji kontraktów handlowych oraz w sądach.

Specjalizacja:

  • prawo cywilne,
  • prawo rodzinne,
  • prawo spółek handlowych,
  • prawo pracy,
  • prawo karne.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Kruszyńskiego (1999-2004),
  • Szkoła Prawa Amerykańskiego,
  • Aplikacja Adwokacka (2005-2009).