Justyna Kloskowska
Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Pracę magisterską obrobiła z oceną bardzo dobrą na temat: „Nietypowe formy zatrudnienia” pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Jana Piątkowskiego.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już od III roku studiów odbywając praktyki i staże w prokuraturach, i kancelariach prawniczych.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo pracy, prawo cywilne ze szczególnych uwzględnieniem spraw spadkowych, prawo autorskie, a także prawo karne w zakresie przestępstw przeciwko wolności.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.