Kamil Ślifierz
Aplikant Adwokacki

Aplikant adwokacji II rok

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W okresie studiów czynnie uczestniczył w życiu akademickim oraz brał udział we współtworzeniu organizacji pozastudenckich skupiających prawników i studentów, której celem było niesienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z prawem rodzinnym, w szczególności władzą rodzicielską oraz opieką nad dziećmi, a także zagadnienia związane z odszkodowaniami z OC sprawców kolizji drogowych, jak również prawo karne w zakresie wykroczeń drogowych oraz wypadków drogowych, jak też przestępstw dotyczących rodziny.

Prywatnie entuzjasta spływów kajakowych i wędrówek górskich.