Krzysztof Jajor

Asystent Prawny

Student III roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat olimpiad z zakresu wiedzy o społeczeństwie, prawie i Unii Europejskiej. Stypendysta 4-letniego programu „Szkoła Orłów” dla obiecujących studentów prawa, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Doświadczenie zdobywał podczas staży w kancelariach i Parlamencie Europejskim.

Prywatnie entuzjasta kolarstwa, tenisa i podróży, a także propagator idei integracji europejskiej w ramach współzałożonego przez niego stowarzyszenia.