Co warto wiedzieć wybierając rower oraz hulajnogę elektryczną jako środek komunikacji?
4 maja 2022

Zadbaj o własne bezpieczeństwo! Co warto wiedzieć wybierając rower oraz hulajnogę elektryczną jako środek komunikacji? O tych przepisach należy pamiętać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.

Dokumenty niezbędne do poruszania się rowerem/hulajnogą elektryczną gdy jesteś:

 • osobą pełnoletnią – brak wymaganych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • osobą w wieku od 10 lat do 18 lat – karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy.

Limit prędkości wynoszący odpowiednio dla:

 • roweru – 25 km/h,
 • hulajnogi elektrycznej – 20 km/h.

Obowiązkowe wyposażenie roweru/hulajnogi elektrycznej, składające się z następujących elementów:

 • światła z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne białe lub żółte selektywnie,
 • światła z tylu – co najmniej jedno światło odblaskowe czerwone, ale o kształcie innym niż trójkąt oraz przynajmniej jedno światło pozycyjne czerwone,
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • dzwonek bądź inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dodatkowo dla hulajnogi elektrycznej:

 • z boku – światła odblaskowe białe lub żółte, widoczne z obu stron.
 • numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej,
 • podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Główne zasady pierwszeństwa w ruchu drogowym.

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany:
korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Rowerzysta może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50
  km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź,
  gęsta mgła).

Kierujący hulajnogą elektryczną może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną zabrania się natomiast:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, wyjątkowo dopuszczając jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie zagraża ani nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się pojazdów.

Parking dla roweru/ hulajnogi elektrycznej:

 • obowiązek pozostawienia pojazdu na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu,
 • w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ustala się maksymalną wysokość stawek za usunięcie:
  • roweru – 100 zł, za każdą dobę przechowywania – 15 zł,
  • hulajnogi elektrycznej – 123 zł, za każdą dobę przechowywania – 23 zł.

Lista przykładowych mandatów za nieprzestrzeganie przepisów dla kierujących rowerem / hulajnogą elektryczną:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i – 100 zł,
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł,
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki – 50 zł,
 • Przejazd na czerwonym świetle – 100 zł.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2484);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j.).

 

 

Autor Olga Opolska studentka III roku prawa Uniwersytet w Toruniu