PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym z zakresu prawa cywilnego między innymi w sprawach o zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawach odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, z tytułu niewykonanych bądź nienależycie wykonanych umów, prawa spadkowego.