TROSKA O INTERES KLIENTA JEST NASZYM PRIORYTETEM

Kancelaria adwokacka w Warszawie

Charakterystyką naszej działalności jest innowatorskie podejście do spraw Klientów polegające na łączeniu kreatywności z doświadczeniem. W każdym przypadku szukamy najlepszych rozwiązań dla Klienta dostosowując się do jego możliwości finansowych.

Działająca od kilku lat w centrum Warszawy Kancelaria Adwokacka jest miejscem, w którym świadczymy porady prawne i inne usługi na rzecz klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz biznesowych. Poza doradztwem zapewniamy wsparcie w takich dziedzinach prawa jak: rodzinne, karne, cywilne, gospodarcze, pracy.

Każdy adwokat, który jest zatrudniony w kancelarii, przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zapewnia dyskrecję oraz zachowuje w tajemnicy wszystkie powierzane mu przez klientów informacje.

Podejmowane przez prawnika działania w postępowaniach przedsądowych oraz toczących się na wokandzie opierają się zawsze na obowiązujących przepisach prawa i realizowane są w interesie Mocodawców.

Nasze usługi

W ramach naszych usług, dla wygody Klienta, Kancelaria oferuje dogodne godziny spotkań, a także możliwość dojazdu. Podejmujemy się prowadzenia spraw i obsługi prawnej na terenie całego kraju.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

To jedna z grup klientów, dla których nasza kancelaria adwokacka działająca w centrum Warszawy świadczy porady prawne. Zajmuje się ponadto zastępstwem procesowym w sprawach:

 • cywilnych – w zakresie realizacji umów cywilnych, postępowaniach o zapłatę, zniesienie współwłasności itp.,
 • rodzinnych – m.in. rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego,
 • spadkowych – np. stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek,
 • karnych – udział w przesłuchaniach na policji i prokuraturze, reprezentacja poszkodowanych, podejrzanych oraz oskarżonych postępowaniach toczących się przed sądami itp.,
 • odszkodowawczych – m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, oraz zadośćuczynień za cierpienie psychiczne i fizyczne i naruszenia dóbr osobistych.

Oferowana przez kancelarię adwokacką pomoc prawna obejmuje również przygotowywanie dokumentacji na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zakres wsparcia, jaki kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, obejmuje:

 • doradztwo prawne – ustne, telefoniczne, mailowe, pisemne,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych,
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego.

Ponadto nasz adwokat zapewnia bieżącą obsługę prawną, która obejmuje m.in. uczestnictwo w spotkaniach z kontrahentami, tworzenie oraz analizowanie dokumentacji firmowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria adwokacka pomaga również przy takich czynnościach, jak np.:

 • zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • rejestracja spółki lub jej przekształcanie,
 • realizacja inwestycji,
 • windykacja należności.

Obsługa prawna świadczona przez adwokata może być realizowana doraźnie lub na zasadzie stałej współpracy z kancelarią.

Forma usług świadczonych przez kancelarię adwokacką

W zależności od rodzaju sprawy, z jaką klient przychodzi do kancelarii w Warszawie, adwokat może zaoferować pomoc w formie:

 • porad prawnych,
 • opracowania pisemnych opinii i analiz prawnych,
 • sporządzenia umów, regulaminów, pozwów, apelacji, zażaleń, pism przygotowawczych i porozumień oraz innej dokumentacji procesowej,
 • prowadzenia negocjacji,
 • reprezentacji – np. w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Zarówno rodzaj pomocy, jak i jej zakres jest zawsze ustalany indywidualnie. Jeśli dana osoba zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi, pozostaje on w stałym kontakcie z nią. Oznacza to, że na bieżąco informuje o przebiegu i postępie prac w konkretnej sprawie. Wspólnie też ustalają strategię działania oraz kompletują dokumenty.

W jakich sytuacjach można skorzystać z porad prawnych?

Zarówno w przypadku osób prywatnych czy prowadzących działalność gospodarczą doradztwo prawne jest sposobem na to, aby upewnić się np. co do prawidłowego sformułowania zapisów umowy. Rozmowa z adwokatem może być również okazją, aby wyjaśnić różne wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa w konkretnych sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych i innych. W takiej sytuacji ma on obowiązek wytłumaczyć klientowi wszelkie zawiłości oraz wskazać możliwe rozwiązania.

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania na każdym etapie: przedsądowym (negocjacje, polubowne rozwiązanie sprawy, przygotowanie dokumentów) i sądowym (sporządzenie pozwu lub wniosku, reprezentowanie klienta przed sądem w każdej instancji) w Warszawie oraz na terenie całego kraju.

NASZ ZESPÓŁ
Katarzyna Wysokińska
Adwokat
Olga Opolska
Asystent Prawny
Krzysztof Jajor
Asystent Prawny