PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria oferuje bieżące doradztwo prawne związane z działalnością gospodarczą, obsługę korporacyjną przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie regulacji wewnętrznych i doradztwo w zakresie prawa pracy. Kancelaria oferuje usługi przy przygotowywaniu umów w transakcjach handlowych oraz uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia spółki w stosunkach umownych, sporządzanie umów spółek i rejestracja spółek.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zakres wsparcia, jaki kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, obejmuje:

  • doradztwo prawne – ustne, telefoniczne, mailowe, pisemne,
  • prowadzenie negocjacji biznesowych,
  • reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego.

Ponadto nasz adwokat zapewnia bieżącą obsługę prawną, która obejmuje m.in. uczestnictwo w spotkaniach z kontrahentami, tworzenie oraz analizowanie dokumentacji firmowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria adwokacka pomaga również przy takich czynnościach, jak np.:

  • zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • rejestracja spółki lub jej przekształcanie,
  • realizacja inwestycji,
  • windykacja należności.

Obsługa prawna świadczona przez adwokata może być realizowana doraźnie lub na zasadzie stałej współpracy z kancelarią.