PRAWO PRACY - porady, pomoc w mobbing’u i nie tylko

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy i ustaw pokrewnych zarówno osobom fizycznym (pracownikom) jak również dla pracodawców.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe
 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie
 • mobbing i dyskryminacja
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • wypadek przy pracy
 • prawo przewozowe- delegacje, praca kierowców

Reprezentujemy naszych Klientów również przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy oraz uczestniczymy w prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (mediacje).

Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Nasze czynności w postępowaniu sądowym obejmują m.in.:

 • przygotowanie pozwu oraz dalszych pism procesowych w zakresie: ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy),wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji ZUS, odpowiedzialności porządkowej pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej, wypadki przy pracy;
 • reprezentację w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji,
 • negocjacje ugody sądowej.