WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria zajmuje się także sądową windykacją należności;

  • doradztwo w zakresie zabezpieczania spłat wierzytelności w tym zabezpieczenia obligacyjne oraz rzeczowe;
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających;
  • współpraca z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.