AKTUALNOŚCI

Przestępstwo w Internecie. Czym jest „hacking”

02.04.2019

Kradzież czy złamanie hasła do komputera, przywłaszczenie konta na portalu społecznościowym , włamanie do poczty elektronicznej określa się jako „hacking”. W przypadku zagarnięcia czyjegoś konta społecznościowego czy dostępu do poczty elektronicznej, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów opisanych w artykule 267 Kodeksu karnego, który wymierza karę za bezprawne pozyskanie wglądu do całości lub części systemu…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Majątek w konkubinacie i jego podział.

01.04.2019

„Podstawą podziału majątku gromadzonego przez osoby pozostające w związku partnerskim jest dzień wyrokowania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę zużycie tego majątku.” Do partnerów będących w konkubinacie stosownie do orzecznictwa Sądu Najwyższego nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Do podziału i rozliczenia stosuje się przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia, i inne kodeksu cywilnego Jak…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Darowizna dokonana przez jednego z rodziców na rzecz małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego?

18.03.2019

Tak ale tylko jeśli zostało to wyraźnie wskazane. Częstym i coraz bardziej intensywnym tematem sporów sądowych byłych małżonków są nakłady na majątek wspólny. W aspekcie praktycznym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jest to możliwość uzyskania większej niż połowa części majątku wspólnego. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I CSK 76/18 wskazał wyraźnie, że…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Czy odrzucenie spadku uwolni rodzinę spadkodawcy od spłacania jego długów?

18.03.2019

W myśl łacińskiej zasady „Ignorantia iuris nocet” – „Nieznajomość prawa szkodzi” -tak jest również w przypadku długów po spadkodawcy. Śmierć rodzica posiadającego długi, zaciągnięte spore pożyczki, o których nie wiemy, nie zwalnia nas z odpowiedzialności prawnej. Czy spadkobiercy, czyli w tym przypadku dzieci spadkodawcy, muszą spłacać długi rodzica? Co powinni zrobić bliscy spadkodawcy, aby uwolnić…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Przyjąć mandat z pomiaru prędkości radarem ?

05.02.2018

Mimo ciągłego zaostrzania przez ustawodawcę przepisów prawa ruchu drogowego i kar dla kierowców nie zawsze czujemy się bezpiecznie na polskich drogach. Wielu uczestników ruchu notorycznie łamie przepisy przekraczając prędkość. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie urządzenia rejestrujące pomiar prędkości wykorzystywane przez funkcjonariuszy policji działają w sposób prawidłowy. Do jednych z tych urządzeń zalicza się…

ZOBACZ WIĘCEJ >