AKTUALNOŚCI

Majówka na rowerze? Pamiętajmy o przepisach ruchu drogowego!

27.04.2023

Majówka coraz bliżej, a co za tym idzie coraz częściej sięgamy po środek komunikacji jakim jest rower. Warto przypomnieć, że rowerzystów również obowiązują przepisy ruchu drogowego, a za ich nieprzestrzeganie taryfikator mandatów zapewnia kierującym obfitą gamę kar. Podczas przerwy w trakcie wycieczki rowerowej sięgasz po alkohol? Zrezygnuj z niego! Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest surowo karana. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Ważne postanowienie Sądu Najwyższego dotyczące korzystania z majątku wspólnego przez współmałżonków aż do podziału majątku po rozwodzie.

20.04.2023

W dniu 24 stycznia 2023 r. Sąd Najwyższy zapadło ważne postanowienie (sygn. akt II CSKP 490/22) w zakresie rozliczenia korzystania z majątku wspólnego przy podziału majątku małżonków. Sąd Najwyższy wskazał, że małżonkowi po rozwodzie, który wyprowadził się dobrowolnie z lokalu mieszkalnego należącego do majątku małżeńskiego, a jednocześnie nie domagał się dopuszczenia do korzystania z lokalu wchodzącego w skład majątku wspólnego oraz nie dochodził należności w tym zakresie nie należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z domu…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Zmiany w zakresie reklamy usług medycyny estetycznej. Zakaz reklamy wyrobów medycznych w świetle ustawy o wyrobach medycznych oraz regulacji unijnych.

16.01.2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy zawierające także regulacje w zakresie reklamy wyrobów medycznych dostosowujące polski rynek do regulacji unijnych. Wprowadzeniem Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. zostały zaimplementowane regulacje unijne tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r….

ZOBACZ WIĘCEJ >

Ochrona dóbr osobistych, a otrzymywanie wezwań do zapłaty dotyczących zakwestionowanego długu

02.12.2022

Jakie kroki prawne należy podjąć w sytuacji gdy rzekomy Wierzyciel dopuszcza się bezpodstawnych działań w postaci kierowania do wezwań do zapłaty, niechcianych połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS wzywających do uregulowania kwestionowanych wierzytelności? Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych niedopuszczalnym jest domaganie się zapłaty należności w sytuacji kiedy Dłużnik oświadczył, że nie uznaje roszczenia i w całości kwestionuje dług. W świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2015 r. III C 820/15…

ZOBACZ WIĘCEJ >

WAŻNA UCHWAŁA Sądu Najwyższego dotycząca problematyki długów mieszkaniowych byłych małżonków‼️

28.10.2022

Sedno uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2022 r. brzmi następująco: Po rozwodzie byli małżonkowie długi mieszkaniowe dzielą na pół (III CZP 111/22). W świetle powołanego orzeczenia: byli małżonkowie posiadają prawa oraz zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, w części odpowiadającej ich udziałowi w tej nieruchomości; bez względu, który z byłych małżonków faktycznie przyczynił się i w jakim stopniu do powstania długu dochodzenie roszczeń wobec dwojga byłych małżonków nastąpi, stosownie do posiadanych…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Co warto wiedzieć wybierając rower oraz hulajnogę elektryczną jako środek komunikacji?

04.05.2022

Zadbaj o własne bezpieczeństwo! Co warto wiedzieć wybierając rower oraz hulajnogę elektryczną jako środek komunikacji? O tych przepisach należy pamiętać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Dokumenty niezbędne do poruszania się rowerem/hulajnogą elektryczną gdy jesteś: osobą pełnoletnią – brak wymaganych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, osobą w wieku od 10 lat do 18 lat – karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy. Limit prędkości wynoszący odpowiednio dla:…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Kredyt we frankach. Pomoc.

20.02.2021

Reprezentowani przez Kancelarię klienci w sprawach o zapłatę i ustalenie przeciwko Bankom zaczęli otrzymywać propozycję zawarcia ugód dotyczących sporów, które już niedługo zostaną przesądzone przez Sąd Najwyższy uchwałami III CZP 11/21 i 13/21 mającymi za przedmiot udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące problematyki tzw. kredytów walutowych zawierających klauzule abuzywne. Istotne jest przy tym to, że niektórzy klienci tych samych Banków, którzy nie wytoczyli powództwa, takich propozycji…

ZOBACZ WIĘCEJ >

Przestępstwo w Internecie. Czym jest „hacking”

02.04.2019

Kradzież czy złamanie hasła do komputera, przywłaszczenie konta na portalu społecznościowym , włamanie do poczty elektronicznej określa się jako „hacking”. W przypadku zagarnięcia czyjegoś konta społecznościowego czy dostępu do poczty elektronicznej, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów opisanych w artykule 267 Kodeksu karnego, który wymierza karę za bezprawne pozyskanie wglądu do całości lub części systemu informatycznego – w tym do witryn zabezpieczanych hasłem, poczty elektronicznej, treści zawartych w komputerze. Także udostępnienie…

ZOBACZ WIĘCEJ >

     następna >