ADWOKAT ODSZKODOWANIA – WARSZAWA

Jako Kancelaria adwokacka świadcząc profesjonalne usługi prawne od 2013 roku mamy na koncie ponad 6000 (sześć tysięcy) skutecznie przeprowadzonych postępowań m.in. z zakresu odszkodowań komunikacyjnych.

Nasza kancelaria w Warszawie prowadzi m.in. sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem. Specjalizujący się w nich adwokat na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje klienta w postępowaniach dotyczących rekompensaty za poniesione szkody i krzywdy również na etapie przedsądowym. Jego zadaniem jest wnioskowanie o zwrot kosztów m.in. napraw, leczenia i rehabilitacji, przekwalifikowania zawodowego, zniszczonego mienia czy rentę. Stara się również o uzyskanie kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku np. z wypadkiem. Prawnik pomaga skompletować niezbędną dokumentację oraz przygotować stosowne pisma niezbędne w procesie o odszkodowania zarówno na etapie likwidacji szody, jak również etapie sądowym. Adwokat służy również poradą prawną w tym zakresie.

Czym są odszkodowania i zadośćuczynienia?

Pierwsze z nich stanowią finansową rekompensatę za poniesioną szkodę majątkową, która może dotyczyć osoby lub mienia i jest możliwa do wyliczenia oraz oszacowania w pieniądzu. Odszkodowanie może więc dotyczyć np. zniszczonej rzeczy, uszkodzonego samochodu, zalanego mieszkania, jak również obrażeń ciała.

Z kolei zadośćuczynienie obejmują szkodę niemajątkową, czyli krzywdę odnoszącą się do osoby. Jest to jej cierpienie fizyczne i psychiczne będące wynikiem zdarzenia, a objawiające się w szczególności: bólem, gniewem, smutkiem. Ekwiwalent za to wyrażony jest w pieniądzu. Wysokość rekompensaty zależy m.in. od rozmiaru i czasu trwania krzywdy, rodzaju powstałego uszczerbku na zdrowiu.

Adwokat podejmuje się spraw, w których poszkodowany może żądać zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Jakie postępowania o rekompensaty prowadzi kancelaria?

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami o odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • szkód majątkowych (np. uszkodzenie sprzętu firmowego, zalanie mieszkania,
  • wypadków przy pracy,
  • z tytułu mobbingu,
  • molestowania,
  • szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
  • uszkodzeniem ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

Pomoc adwokata z kancelarii w Warszawie na etapie przedsądowym obejmuje przede wszystkim profesjonalne doradztwo w zakresie rodzaju przysługujących poszkodowanemu roszczeń i ich wysokości. Z jego wsparcia może on skorzystać także podczas postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez towarzystwa ubezpieczeniowe.