Czy odrzucenie spadku uwolni rodzinę spadkodawcy od spłacania jego długów?

18 marca 2019

W myśl łacińskiej zasady „Ignorantia iuris nocet” – „Nieznajomość prawa szkodzi” -tak jest również w przypadku długów po spadkodawcy. Śmierć rodzica posiadającego długi, zaciągnięte spore pożyczki, o których nie wiemy, nie zwalnia nas z odpowiedzialności prawnej. Czy spadkobiercy, czyli w tym przypadku dzieci spadkodawcy, muszą spłacać długi rodzica? Co powinni zrobić bliscy spadkodawcy, aby uwolnić się od długów pozostałych po jego śmierci? W zaistniałych sytuacjach pojawia się często lawina pytań.Takie pytania stawiane są coraz częściej, szczególnie w czasach XXI w. – w erze kredytów i pożyczek. Zatem warto poznać kilka istotnych szczegółów, aby zabezpieczyć siebie i małoletnie osoby przed odziedziczeniem długu.

W przypadku kiedy spadkodawca pozostawia po sobie długi liczą się krótkie terminy ustawowe, kiedy możemy podjąć czynności, aby zapobiec odziedziczeniu długu.W czasie, gdy spadkodawca nie posiada zawartego związku małżeńskiego oraz nie pozostawił testamentu – dziedziczą po nim w równych częściach jego dzieci. Spadek można odrzucić poprzez złożenie oświadczenia w formie ustnej lub pisemnej przed sądem lub notariuszem. Oczywiście odrzucenie spadku nie pozostawia wierzycieli z niczym, gdyż jeśli tylko jedna osoba z grona dziedziczących spadek, go odrzuci, pozostali nadal go dziedziczą. Jeśli natomiast wszyscy spadkobiercy dziedziczący w pierwszej kolejności, złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku, w ich miejsce wstępują inni krewni zmarłego, zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego.

Po śmierci spadkodawcy, każdy spadkobierca, który nie chce przejąć spadku, powinien złożyć oddzielnie oświadczenie o jego odrzuceniu. W imieniu małoletnich może to uczynić rodzic lub opiekun prawny, jednakże taka czynność wymaga zgody sądu rodzinnego. Najważniejsze jest dopilnowanie terminów ustawowych na odrzucenie spadku, w których to należy złożyć przedmiotowe oświadczenie.Przede wszystkim odrzucenie spadku musi być przemyślanym, świadomym działaniem. Oświadczenie to nie może być bowiem odwołane.