Kredyt we frankach. Pomoc.

20 lutego 2021

Reprezentowani przez Kancelarię klienci w sprawach o zapłatę i ustalenie przeciwko Bankom zaczęli otrzymywać propozycję zawarcia ugód dotyczących sporów, które już niedługo zostaną przesądzone przez Sąd Najwyższy uchwałami III CZP 11/21 i 13/21 mającymi za przedmiot udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące problematyki tzw. kredytów walutowych zawierających klauzule abuzywne. Istotne jest przy tym to, że niektórzy klienci tych samych Banków, którzy nie wytoczyli powództwa, takich propozycji jeszcze nie otrzymali. Powodem takiej sytuacji może być właśnie konieczność polubownego uregulowania sytuacji przede wszystkim klientów, którzy mają, na chwilę obecną, wytoczone powództwa przeciwko Bankom. Kancelaria w takim przypadku oferuje pomoc prawną zarówno osobom, które rozważają możliwość wniesienia powództwa do Sądu przeciwko Bankom, osobom, które zostały pozwane przez Bank z tytułu niespłacania kredytu walutowego, jak również osobom, które w trakcie toczącego się sporu otrzymały propozycję zawarcia porozumienia z Bankiem. W razie jakicholwiek pytań zapraszam do kontaktu. Adwokat Marek Seroczyński, marek@seroczynski.com.pl, 504074999