Negocjacje prawne i biznesowe Warszawa

Jedną z usług, jakie oferuje nasza kancelaria w Warszawie, są negocjacje prawne i biznesowe. Adwokat, który się nimi zajmuje, służy klientom wsparciem w zakresie wypracowania porozumienia w kwestiach handlowych. To zagadnienia, które wymagają m.in. odpowiedniej znajomości przepisów prawa, aby można mieć pewność, że propozycje obu stron są w pełni legalne i możliwe do zrealizowania.

Poza wiedzą prawniczą przydatne podczas takich spotkań są również miękkie kompetencje, które również powinna mieć osoba zajmująca się prowadzeniem negocjacji w biznesie, aby przybliżyć przedsiębiorców do ustalenia wspólnych rozwiązań. W ten sposób przy wsparciu adwokata możliwe jest osiągnięcie porozumienia jeszcze na etapie przedsądowym, a co za tym idzie, uczestniczące strony zaoszczędzą na kosztownym procesie.

Czym się różnią negocjacje biznesowe od prawnych?

Pierwszy rodzaj negocjacji – biznesowych – zazwyczaj ma miejsce pomiędzy daną organizacją (firmą, przedsiębiorstwem) a stroną zewnętrzną, a ich główny czynnik stanowi zapewnienie korzyści finansowej. Jest nią np.:

  • pozyskanie kontraktu lub klienta,
  • uzgodnienie dotyczące jakości i ceny produktu,
  • opracowanie harmonogramu dostaw towarów i usług,
  • ustalenia warunków umowy i jej zabezpieczeń,
  • rozwiązanie sporów na etapie wykonania umowy pomiędzy kontrahentami

Warto mieć na uwadze, że rzeczywiste transakcje gospodarcze zazwyczaj są długotrwałym procesem. Składa się on z wielu spotkań, w których trakcie dochodzi do pewnych ustaleń, a kończy je wypracowanie ostatecznej wersji układu między stronami. Ponadto rozmowy biznesowe i inne powinny przebiegać według ustalonego lub przyjętego przez negocjatorów toku.

Z kolei negocjacje prawne z udziałem np. adwokata mają zwykle charakter oficjalny oraz wiążący i dotyczą sporów prawnych na etapie przedsądowym i na etapie sądowym, kiedy strony widzą możliwość do zawarcia porozumienia także na etapie sądowym. Celem jest dążenie do zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony sporu poprzez analizę korzyści i strat prowadzenia długoletniego procesu sądowego.

Kiedy przydaje się pomoc adwokata w negocjacjach?

Jak pokazuje praktyka, zarządzanie zwłaszcza dużą firmą czy korporacją to proces, w którym wielu przedsiębiorców musi liczyć się z tym, że pewnego dnia będzie musiało stawić czoło negocjacjom biznesowym czy prawnym. Wsparcie ze strony adwokata może okazać się przydatne np. przy opracowywaniu korzystniejszych warunków kontraktów czy umów, zwłaszcza dotyczących transakcji handlowych. Udział negocjatora z prawniczym doświadczeniem polega również na tym, aby nadzorować cały proces rozmów biznesowych czy prawnych pod kątem obowiązujących przepisów. Jego zadaniem jest też proponowanie rozwiązań polubownych i wskazanie dostępnych możliwości. Cały czas musi mieć przy tym na uwadze dążenie do rozwiązań najkorzystniejszych dla mocodawcy, co obejmuje zarówno kwestie materialne, jak i dobre imię.

Gdy więc np. dochodzi do sporów pomiędzy firmami, rola adwokata polega na wyjaśnieniu przedsiębiorcy, z jakimi kosztami wiąże się rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Proponuje wówczas negocjacje, aby można było ich uniknąć. Adwokat wie, jakie możliwości daje w tym zakresie prawo i potrafi podjąć działania zmierzające do wypracowania porozumienia pomiędzy stronami. Ponadto prawnik może reprezentować klienta podczas rozmów, stając się jego pełnomocnikiem.