Przestępstwo w Internecie. Czym jest „hacking”

2 kwietnia 2019

Kradzież czy złamanie hasła do komputera, przywłaszczenie konta na portalu społecznościowym , włamanie do poczty elektronicznej określa się jako „hacking”.

W przypadku zagarnięcia czyjegoś konta społecznościowego czy dostępu do poczty elektronicznej, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów opisanych w artykule 267 Kodeksu karnego, który wymierza karę za bezprawne pozyskanie wglądu do całości lub części systemu informatycznego – w tym do witryn zabezpieczanych hasłem, poczty elektronicznej, treści zawartych w komputerze. Także udostępnienie innej osobie informacji (np. hasła zabezpieczającego), pozyskanej w sposób nielegalny, stanowi przestępstwo.

Karą za dopuszczenie się któregokolwiek z tych działań grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na okres do 2 lat. Ściganie tych przestępstw odbywa się na wniosek osoby, która została pokrzywdzona, co ustala, iż w przypadku bezprawnego wtargnięcia do naszego konta czy komputera – aby właściwie dochodzić swoich praw – powinniśmy zgłosić popełnienie czynu zabronionego, opisanego w Kodeksie karnym, policji 
i złożyć wniosek o jego ściganie.