Przyjąć mandat z pomiaru prędkości radarem ?

5 lutego 2018

Mimo ciągłego zaostrzania przez ustawodawcę przepisów prawa ruchu drogowego
i kar dla kierowców nie zawsze czujemy się bezpiecznie na polskich drogach. Wielu uczestników ruchu notorycznie łamie przepisy przekraczając prędkość. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie urządzenia rejestrujące pomiar prędkości wykorzystywane przez funkcjonariuszy policji działają w sposób prawidłowy.

Do jednych z tych urządzeń zalicza się radar ISKRA -1. Przy badaniu prawidłowości funkcjonowania i użycia urządzenia mierzącego prędkość należy mieć na uwadze przede wszystkim przepisy prawa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.02.2014 r., które określają wymagania w zakresie urządzeń do pomiaru prędkości oraz instrukcję obsługi danego urządzenia. Na podstawie tych wytycznych możemy analizować, czy pomiar prędkości w naszym wypadku został prawidłowo wykonany.

W przypadku wątpliwości co do wyników takiego pomiaru należy:

  • upewnić się jakim dokładnie urządzeniem został dokonany pomiar,
  • czy urządzenie posiada świadectwo legalizacji,
  • czy urządzenie identyfikuje pojazd którego prędkość jest badana,
  • czy godzina pomiaru na urządzeniu odpowiada rzeczywistej godzinie zdarzenia,
  • czy podana jest odległość z jakiej dokonano pomiaru;

Istotne też są warunki w jakich dokonano pomiaru prędkości, gdyż mogą także wpływać na wynik jaki wskazuje urządzenie. Przede wszystkim ważna jest odległość z jakiej jest dokonywany pomiar prędkości oraz czy pomiar nie jest dokonywany na łuku drogi
a funkcjonariusz policji dokonujący pomiaru nie jest zbyt głęboko schowany na poboczu.
W przypadku takich urządzeń jak ISKRA -1 istotny jest również panujący ruch na drodze, pobliskie otoczenie: znajdujące się w sąsiedztwie linie wysokiego lub średniego napięcia, anteny nadawcze, duże elementy metalowe w pobliżu ok. 20m, mocno zadrzewiony teren,
a także warunki atmosferyczne takie jak intensywne opady deszczu i śniegu.

Warto też w takich sytuacjach zabezpieczyć się materiałem dowodowym w postaci nagrania bądź też zdjęć poglądowych terenu i samego urządzenia.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do wyników pomiaru bądź też prawidłowości użytego urządzenia nie należy przyjmować mandatu, a sprawę poddać rozstrzygnięciu na drodze sądowej.

W przypadku pomiaru urządzeniem ISKRA -1, wiele sądów rozstrzyga sprawy na korzyść uczestnika ruchu drogowego, wskazując iż urządzenia tego typu nie są prawidłowo wykorzystywane na polskich drogach, a zatem wynik pomiaru prędkości nie jest wiarygodny
i nie stanowi podstawy do ukarania kierowcy za przekroczenie prędkości.

Kolejnym urządzeniem pomiaru prędkości jest typ fotoradaru Polecam, montowany
w radiowozach. Według ostatnich ustaleń urządzenie to wskazuje prędkość radiowozu, a nie rzeczywistą prędkość pojazdu, którego dokonywany jest pomiar.

Mimo rodzących się kontrowersji wobec tych urządzeń są one nadal wykorzystywane na polskich drogach. Należy też pamiętać, iż nie są to jedyne urządzenia wykorzystywane przez „drogówkę”. Dlatego też, aby uniknąć konsekwencji zatrzymania prawa jazdy, punktów karnych i wysokich kar pieniężnych, przede wszystkim należy przestrzegać przepisów prawa ruchu drogowego i poruszać się po drogach z prędkością administracyjnie dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze i do swoich umiejętności w prowadzeniu pojazdów. Bezpieczeństwo ponad wszystko.