Ważne postanowienie Sądu Najwyższego dotyczące korzystania z majątku wspólnego przez współmałżonków aż do podziału majątku po rozwodzie.

20 kwietnia 2023

W dniu 24 stycznia 2023 r. Sąd Najwyższy zapadło ważne postanowienie (sygn. akt II CSKP 490/22) w zakresie rozliczenia korzystania z majątku wspólnego przy podziału majątku małżonków.

Sąd Najwyższy wskazał, że małżonkowi po rozwodzie, który wyprowadził się dobrowolnie z lokalu mieszkalnego należącego do majątku małżeńskiego, a jednocześnie nie domagał się dopuszczenia do korzystania z lokalu wchodzącego w skład majątku wspólnego oraz nie dochodził należności w tym zakresie nie należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z domu przez małżonka, który pozostał w lokalu należącym do majątku wspólnego.

Podsumowując:

  • małżonkowi dobrowolnie wyprowadzającemu się z domu wchodzącego w skład wspólności majątkowej nie należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez współmałżonka z lokalu;
  • małżonek będący współwłaścicielem może korzystać z domu wchodzącego w skład majątku wspólnego w całości, nie mając jednocześnie obowiązku wynajmowania lub sprzedawania lokalu, aby uzyskanym zyskiem dzielić się ze współmałżonkiem.