Katarzyna Wysokińska

Adwokat

Adwokatem jestem od 2013 r. prowadząc indywidualną praktykę zawodową. Jestem absolwentką historii i prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim a obecnie przygotowuję rozprawę doktorską w zakresie nieruchomości rolnych i ochrony środowiska w Katedrze Prawa Administracyjnego Publicznego i Ochrony Środowiska. Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych w zakresie prawa administracyjnego i ochrony środowiska.

Jestem współautorką artykułów naukowych oraz komentarza do przepisów dotyczących ustaw w zakresie COVID -19.

Zanim rozpoczęłam praktykę adwokacką byłam wieloletnim pracownikiem sądów powszechnych.

W zakresie mojej specjalizacji leży prawo cywilne i odszkodowawcze, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo pracy oraz prawo ochrony środowiska i administracji publicznej.