Majówka na rowerze? Pamiętajmy o przepisach ruchu drogowego!

27 kwietnia 2023

Majówka coraz bliżej, a co za tym idzie coraz częściej sięgamy po środek komunikacji jakim jest rower. Warto przypomnieć, że rowerzystów również obowiązują przepisy ruchu drogowego, a za ich nieprzestrzeganie taryfikator mandatów zapewnia kierującym obfitą gamę kar.

Podczas przerwy w trakcie wycieczki rowerowej sięgasz po alkohol? Zrezygnuj z niego! Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest surowo karana.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu to mandat w wysokości 2500 zł.

*Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka to natomiast mandat w wysokości 1000 zł.

**Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1)stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 2)obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 .

Taryfikator mandatów przewiduje szereg różnorodnych mandatów przewidzianych dla wykroczenia spowodowanych przez rowerzystów:

 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 100 zł;
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł;
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł;
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 100 zł.

Pamiętaj również o obowiązkowym wyposażeniu roweru.

Przepisy w dokładny sposób wskazują w jakie obowiązkowe elementy wyposażony powinien być każdy rower. Są to bowiem:

 1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 3. dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 4. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
 5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź stronę naszej kancelarii na której znajdziesz artykuł: Co warto wiedzieć wybierając rower oraz hulajnogę elektryczną jako środek komunikacji?

Źródła:

 • §  53. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U.2016.2022 t.j.;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, Dz.U.2021.2484;
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.2023.165 t.j.